Linjeinspeksjon

Linjebefaring med helikopter har vist seg å være svært effektivt og tidsbesparende.

Avhengig av vegetasjon og terreng flys ca. 40 km linje pr. time.
Linjebefaring foregår ved at man flyr i lav høyde over linjene, samtidig som det foretas notering, fotografering og posisjonering av eventuelle feil. Inspeksjonen gjennomføres med en observatør fra e-verket, samt en egen representant som har kjennskap til bruk av det aktuelle linjebefaringsutstyret.

Linjebrudd/snøfall/driftsfeil

Ring vår døgnåpne vakttelefon 6495 6495.

Se priser på helikopter

Admin